Hizmetlerimiz

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa ile İstanbul Üniversitesi arasında yapılan iş birliği protokolü çerçevesinde aşağıda yer alan hizmetler konusunda karşılıklı destek sağlanmaktadır.

İSHOP :
• Hastane Bilgi Yönetim Sistemi
• İSHOP Finans Sistemi
• Ek Ödeme
• Denetim
• Döner Sermaye
• Satınalma Otomasyonu
• İhale İlan Sistemi (Web)
• Taşınır Mal Otomasyonu
• Veterinerlik Bilgi Yönetim Sistemi
• Kemik iliği bankası
• Randevu sistemi

İSKOP :
• Personel Bilgi Yönetim Sistemi
• Satınalma-Taşınır-Finans
• Elektronik Belge ve Doküman Yönetimi (EBYS)
• Mekan Yönetim Sistemi
• Asistan Takip Sistemi
• Kurumsal İletişim Portalı (KİP)
• Kalite Yönetim Sistemi (KALSİS)
• Araştırma Laboratuvarı Bilgi Sistemi (ARLAB)
• İ.Ü. İhale Bilgi Sistemi
• Öğrenci Otomasyon Projesi (eski kayıtlar için Nokta programı ve öncesi mevcut tutulan veriler)
• İstanbul Üniversitesi Akademik Kayıt Sistemi (AKSİS)
• Klinik Araştırmalar Veritabanı (KAV)
• 696 sayılı KHK ile kadroya geçen (Sürekli İşçi Kadrosu ) Personel  Maaş Hesaplama Modülü 

Likit veya bütçeden verilen imkanlar dahilinde dışarıdan temin edilen yazılımlar;
• EBYS (Elektronik Belge Yönetim Sistemi)
• JİRA İş Takip ve Arıza Bildirimi Sistemi,
• SMS ve MMS Kullanımı
• İş Zekası Geliştirme  ve Raporlama Sistemi,
• Gayri Maddi Hak Alımları Çerçevesinde Lisanslaması Yapılmış Sertifikalar (Lisanslandığı süre)

Üniversitenin diğer birimleri tarafından temin edilen ve kullanılan yazılımlar;
• Sesli Kütüphane
• Açık Erişime Konu Olan Tüm Eğitim Materyalleri,
• Ortak Zorunlu Dersler Uzaktan Eğitim Modülü,
• Kütüphane Otomasyon
• Kütüphane Veri Tabanları
• Auzef Öğrenci Çözüm Sistemi
• Aday Memur Uzaktan Eğitim Modülü
• Personel Hizmetiçi Eğitim Modülü
• Dergi Park E-Dergi Platformunda Yer Alan Tüm Elektronik Kaynaklar
• Medya Takip Sistemi
• İThenticate-İntihal Engelleme Programı

Hizmeti sunan ile hizmeti alan Üniversite Rektörlükleri arasında bilgi yönetim sistemi entegrasyonu gerekmesi halinde gerekli iş planı Bilgi İşlem Daire Başkanlıkları tarafından yapılarak gerçekleştirilecektir.

 İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa Rektörlüğü Bilgi İşlem Daire Başkanlığı bünyesinde sistem teknik altyapısı ve personel ihtiyacı tamamlanıncaya kadar aşağıda yer alan sistem yönetim hizmetleri İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından üstlenilerek sürdürülecektir.

• Sistem Alt Yapısında verilerin korunması ve saklanması 
• Ağ Yönetim Hizmetleri 
• Ağ ve Sistem Güvenlik Hizmetleri 
• Web ve e-Posta Yönetim Hizmetleri 
• Haberleşme ve İletişim Hizmetleri
• Elektronik Geçiş ve e-Cüzdan Hizmetleri