TypeError: null is not an object (evaluating 'document.getElementById(e.containerid).textContent') https://openweathermap.org/themes/openweathermap/assets/vendor/owm/js/weather-widget-generator.js:35 :0 in forEach https://openweathermap.org/themes/openweathermap/assets/vendor/owm/js/weather-widget-generator.js:35 https://openweathermap.org/themes/openweathermap/assets/vendor/owm/js/weather-widget-generator.js:32 in i https://openweathermap.org/themes/openweathermap/assets/vendor/owm/js/weather-widget-generator.js:32 in e İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

Kampüs Kart Büyükçekmece Yerleşkesi Ek Dağıtım


 25-29 Kasım tarihleri arasında yalnızca Büyükçekmece yerleşkemize mahsus olmak üzere PTT tarafından mobil araçla Kampüs Kart dağıtım işlemi gerçekleştirilecektir.


Not:  Yalnızca  aidiyet yeri Kıraç PTT Merkez Müdürlüğü olan ve basımı gerçekleşip teslim alınmayan veya alınamayan kartların dağıtım işlemi gerçekleşecektir.